Over ons

Mindblowing Adventures is actief geweest in het organiseren van evenementen op een middelbare school in Zeeland van 2012-2016.
Vanaf 2017 tot op heden is Mindblowing Adventures actief in het organiseren van evenementen Zeelandbreed.
Vanaf 2018 opereren wij als stichting.
De stichting probeert jeugd en gezinnen te bereiken door culturele en historische evenementen te organiseren. De evenementen zijn ten allen tijde voor iedereen toegankelijk. Daarnaast worden er verschillende stedentrips georganiseerd naar steden met een grote c.q. historische achtergrond.
Wij werken samen met breed scala aan sponsoren.


Vanaf maart 2021 is onze stichting ontbonden. Vanwege het coronavirus zijn de tijden warrig en onzeker. Om die reden heeft het bestuur unaniem besloten de stichting officieel te ontbinden.
Onze website met bijbehorende kanalen blijft in ieder geval nog twee jaar online (februari 2023).
Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen beloning voor de te verrichten diensten. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar het beleidsplan.Donatie

U kunt een donatie uitbrengen via bankoverschrijving naar onze IBAN (NL09 RABO 0328 1311 05) of door gebruik te maken van de onderstaande knop waarmee de donatie op een makkelijke manier via iDEAL gemaakt kan worden.


Willeke van Belzen
— Voorzitter

Evelien van Dalen
— Penningmeester

Andrea Dekker
— Secretaris, PR

Flip Markwat
— Vice-voorzitter, muziek


Klaas van de Ketterij
— Origin Media

Ewout Suurmond
— Relisound

Huibert van den Bos
— Fotografie

Michael van Fraassen
— Van F Tours

John Tollenaar
— Uitgeverij Jena

Jochem Broekhoff
— ICT-beheer

Portfolio

Klik een project aan om er meer over te zien


Reizen

De stichting organiseert reizen die voor iedereen toegankelijk zijn. Deze reizen zijn cultureel van karakter maar daarnaast ook vrij in te vullen door de (volwassen) deelnemers zelf. De reizen zijn toegankelijk vanaf de leeftijd van 15 jaar. Afhankelijk van de bestemming duurt de reis een dagdeel, een dag of meerdere dagen. Zie voor meer informatie ons reisreglement. Inschrijven gebeurt via deze website.

Overzicht met afgeronde reizen:

2019
Parijs   Foto's   Reflectie
2018
Parijs   Foto's   Reflectie

Back Home: hoop doet herleven

Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden, en de God aller vertroosting; Die ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij zouden kunnen vertroosten degenen, die in allerlei verdrukking zijn, door de vertroosting, met welke wij zelven van God vertroost worden.

— 2 Korinthe 1:3,4

We hebben op vrijdag 17 mei 2019 stilgestaan bij het leven van Holocaustoverlevende Yisrael Leir Lau. We vertelden in dialoogvorm over zijn ervaringen tijdens de Holocaust en zijn reis naar de staat Israël. De staat Israël bestond die week zeventig jaar. We stonden stil bij de puinhopen van het leven, het overleven, de bevrijding, de terugkeer en de thuiskomst. Back Home, een verhaal, gebaseerd op getuigenissen was een waardevolle manier van herinnering.

Aankondigingsposter Back Home

Last Post: 100 jaar 1e wereldoorlog

Lieve Emma,

Hier zijn we dan aan de vooravond van kerst, een periode die ons er in het bijzonder aan doet herinneren, dat God ons zijn geliefde Zoon heeft gestuurd. Ja, wij konden onze heil niet zelf vervullen en Hij heeft ons toen Zijn geliefde gestuurd, in gelijksoortig vlees als het onze, teneinde op ons te lijken in alle dingen behalve in het zondige. Oh! Wat een liefde heeft Hij voor de wereld gehad en toch heeft de wereld Hem afgewezen en de meerderheid heeft liever de duisternis dan het licht. We zien er momenteel een voorbeeld van. In plaats van elkaar te houden, maken deze mannen elkaar af. Wat een verschrikking deze oorlog.
Maak je geen zorgen als het even duurt voordat ik je kan schrijven. Wees vooral niet bedroefd, maar wees sterk en heb vertrouwen in de Heer. Alleen Hij kan ons beschermen en troosten.

— Bovenstaande is een fragment uit een brief, geschreven door een soldaat aan zijn vrouw tijdens de kerstdagen van 1914.

We hebben op zaterdag 17 november 2018 stilgestaan bij de gebeurtenissen van de Eerste Wereldoorlog. Een oorlog die 100 jaar geleden eindigde. We stonden stil bij de gevechten, de verliezen, de pijn, het verdriet. We herdachten dat moment van vrede tijdens de Kerstavond van 1914. Last Post, een verhaal, gebaseerd op getuigenissen; een waardevolle manier van herdenking en bezinning.

Luther 500 jaar

500 jaar geleden begon Dr. Maarten Luther in Wittenberg de reformatie door het publiceren van de 95 stellingen. Luther herontdekte door het bestuderen van de Bijbel dat genade alleen in Jezus Christus gevonden kan worden en verzette zich tegen de geldende kerkelijke leer. De reformatie heeft veel invloed gehad op een groot aantal kerkelijke en maatschappelijke gebieden en heeft dat nog steeds. Wat bezielde Luther? Hoe kwam hij tot deze conclusies en wat heeft zijn protestactie nu nog tot gevolg?

Amazing Grace The Story

Amazing Grace, the story. Van slavenhandelaar naar christen, van vijand naar vriend. John Newton heeft God met z'n hele hart gediend. John Newton is de schrijver van het slavenlied: Amazing Grace. Amazing Grace, een welbekend lied, maar voor velen is de achtergrond onbekend. John Newton was namelijk slavenhandelaar en heeft duizenden mensen direct, of indirect de dood in gedreven. In zijn leven ontmoette hij William Wilberforce, parlementariër van het Britse parlement. Hij strijdt voor de afschaffing van de slavernij en ziet dat als één van zijn levensdoeleinden om dat te bereiken. Deze twee mannen ontmoeten elkaar en gaan samen de strijd aan. Tegen de slavernij, tegen de slavenhandel. Op allerlei gebieden en plaatsen. Deze boodschap van slavernij hebben jarenlang havo 3-leerlingen in samenwerking met Calvijn College Goes uitgedragen richting de ouders en andere gasten om ons constant eraan te blijven herinneren dat we zoals Martin Luther King het al zei, dat wij mensen allemaal gelijk zijn. Waar we ook vandaan komen, wat we ook hebben gedaan, wie we ook zijn, tot welk ras we ook behoren. We zijn voor God allemaal gelijk. Namelijk zo John Newton ook zo mooi zei: “We hebben allemaal genade nodig, en die genade is alleen bij Christus te vinden. Die boodschap, daar is ons geloof op gegrond.”Silent Night The Christmas Truce

Silent Night, kerstvrede op de slagvelden tijdens de 1e wereld oorlog! Het ondenkbare werd werkelijk. Duitsers, Schotten en Fransen vierden samen kerst in de loopgraven! Waar voorheen vele levens eindigden werd nu Het Leven gevierd! Geloven doe je met elkaar, geloven gaat over landsgrenzen heen, geloven gaat door oorlogen heen! Deze boodschap moet levend gehouden worden! Vandaar dat in samenwerkingen met het Calvijn College in Goes met gymnasium 3 leerlingen dit geschiedenisverhaal 4talig werd verteld met ondersteuning van kerstliederen! Indrukwekkend was de minuut stilte, een minuut stilte met de kerstgedachte in het hoofd! Dat is pas herdenken!
Herdenken is ook zoiets van beseffen hoe zinloos oorlogvoeren is en beseffen wat vrijheid anderen heeft gekost! Als je dat beseft dan zul je daar ook naar leven!The Wave Believing and acting without questions

In Amerika een geschiedenisdocent die probeerde de Holocaust uit te leggen aan zijn studenten. De Jodenvervolging, antisemitisme en de Holocaust. Hij probeerde zijn leerlingen mee te geven wat er was gebeurd, maar de kinderen begrepen het niet. Ze hadden vragen waar geen antwoord op was. Toen begon deze docent een experiment. Dit experiment heette 'The Wave' en uiteindelijk leidde dat ertoe dat deze studenten heel goed begrepen, omdat ze het aan de lijven ondervonden hadden hoe het werkt. Met brainwashing, met het doorslaan in bepaalde gedachtegoed en hoe ver het ons kan brengen. Wij wilden met de Wave aandacht vragen, in de eerste plaats zodat we de Holocaust nooit zouden vergeten. De martelingen, het leed, datgene wat heeft plaatsgevonden tijdens de Holocaust. Dat we het een plaats zouden geven in ons eigen leven. Een stukje herdenken. Aan de andere kant de boodschap: Let op, wees waakzaam, wees voorzichtig met uitlatingen over andere volken, over andere gelovigen, andere geloven, over andere standpunten. Wees voorzichtig! Want je ziet waar het je kan brengen. Daarnaast wilden we een verbinding leggen met onze joodse vrienden. De Joodse vrienden hier in Zeeland, in Middelburg, de Joodse synagoge. Dat wij daadwerkelijk een band hebben als Christenen met de Joden samen. En dat we mogen zien naar verbroedering. verbroedering in waar we voor staantussen, maar ook dat er een weg gevonden kan worden in het beleiden in wie Christus is en wie Christus voor ons wil zijn.

We zien je graag!